0 Asfalta ieklājēji
SITECH
Banner Image

Būvniecības tehnoloģijas


Samazini kļūdas.

Palielini efektivitāti.

Pabeidz darbus ātrāk.

SPACER

Asfalta ieklājēji


Trimble PCS400 2D sistēma lieto 2D atskaites augstumu, lai ieklātu asfaltu ar noteiktu augstumu. Tas padara PCS400 sistēmu par lielisku zemu izmaksu sistēmu, ko lietot uz ceļiem, kas ir apstrādāti izmantojot 3D profilēšanas vai frēzēšanas tehnoloģiju.

 • Ieklājiet materiālu ar 3 milimetru precizitāti;
 • Samaziniet dārga materiāla pārtēriņu;
 • Ieklājiet materiālu ar augstāku precizitāti un esat tuvāk minimālajai asfalta biezuma specifikācijai;
 • Samaziniet darbaspēka izmaksas un kontrolējiet plīti ar vienu operatoru;
 • Samaziniet operatora kļūdas ar viegli saprotamu displeja interfeisu
 • Ieklājiet sarežģītas konstrukcijas: virāžas un bieži mainīgus šķērskritumus

PCS400 SONIC ski

Ar PCS400 jūs varat:

 • Kopēt virsmu – parasti katra ieklājēja puse tiek aprīkota ar vienu ultraskaņas sensoru, vai ar 3 ultraskaņas sensoriem, kas piestiprināti izlīdzinošajai sijai. Šie ultraskaņas sensori nosūta vairākus signālus uz atskaites virsmu un aprēķina vidējo augstumu, lai iegūtu līdzenu un precīzu apstrādes virsmu
 • Kopēt auklu – Ultraskaņas sensoru ST200 var iestādīt, lai tas kopē auklu. Šajā gadījumā sistēma uzmērīs sensora horizontālo kustību. Tā kompensē un brīdina, ja sensora centra ass novirzās prom no auklas.
 • Noturēt šķērsleņķi – PCS400 sistēma var lietot Trimble AS200 leņķa sensoru, lai uzturētu norādīto šķērsleņķi ar augstu precizitāti.

| Brošūra |

PCS400 asfalta ieklajejs 2D

Trimble PCS400 3D UTS piedāvā precīzu un elastīgu sistēmu, kas ļauj jums ieklāt materiālu ar mainīgu biezumu un kritumu balstoties uz 3D modeli.

PCS900 UTS


Precīza 3D kontrole palīdzēs:

 • Izlīdzināt augstās un zemās zonas pašā procesa sākumā, kad tiek lietoti lētāki materiāli.
 • Palielināt ceļa līdzenumu ar mazāku asfalta patēriņu nekā izmantojot tradicionālās asfaltēšanas metodes.
 • Ieklāt tādas sarežģītas konstrukcijas kā virāžas un virsmas ar mainīgiem kritumiem
 • Izmantojot PCS900 3D tehnoloģiju jūs samaziniet izmaksas un laiku, kas nepieciešams, lai uzstādītu augstuma atzīmes un auklas. Arī smagajām mašīnām, kas pieved asfaltu ir vieglāk manevrēt.
 • Trimble PCS900 sistēma izmanto Trimble SPS930 robotizēto universālo tahimetru, MT900 prizmu un programmatūru, lai salīdzinātu esošo plīts pozīciju ar 3D modeli. Sistēma automātiski vada plīti, lai ieklātu noteikto materiāla biezumu un šķērskritumu.

| Brošūra |

PCS900 asfalta ieklajejs 3D